Fennikinn

Male •  1.7 years old • unknown
Meet Fennikinn

Flareon

Male •  1.7 years old • Kitten
Meet Flareon

Vulpix

Male •  1.7 years old • Kitten
Meet Vulpix

Pawmi

Male •  1.7 years old • Kitten
Meet Pawmi

Fender

Female •  2.5 years old • Shy Buddy
Meet Fender

Avery

Male •  2.5 years old • Fun Family Cat
Meet Avery

Dune

Male •  2.4 years old • unknown
Meet Dune

Tori

Female •  16.9 years old • Mature Cat
Meet Tori

Fanta

Female •  9.2 years old • Tween Kitten
Meet Fanta

Tora

Female •  5.2 years old • Kitten
Meet Tora

Olleigh

Female •  5.5 years old • Fun Family Cat
Meet Olleigh

Isolation Izzy

Female •  4.3 years old • Kitten
Meet Isolation Izzy

Stay At Home Sally

Female •  4.3 years old • Kitten
Meet Stay At Home Sally

Karsten

Male •  5 years old • Fun Family Cat
Meet Karsten

Shady

Female •  12 years old • Fun Family Cat
Meet Shady

Jin

Male •  4.1 years old • Kitten
Meet Jin

Kun

Male •  4.1 years old • Kitten
Meet Kun

Kyo

Female •  4.1 years old • Kitten
Meet Kyo

Rin

Female •  4.1 years old • Kitten
Meet Rin

Pluto

Male •  5.1 years old • Fun Family Cat
Meet Pluto

Obsidian

Female •  8 years old • Fun Family Cat
Meet Obsidian

Tanzanite

Female •  8 years old • Fun Family Cat
Meet Tanzanite

Simon Fraser

Male •  4.9 years old • Fun Family Cat
Meet Simon Fraser

Acadia

Female •  4.4 years old • Fun Family Cat
Meet Acadia